Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Historia firmy

Firma Budowlana ORbud s.c. rozpoczęła działalność w kwietniu 1999 r., jako pierwsza w Polsce jednostka doradczo-konsultingowa wyspecjalizowana w dopuszczaniu wyrobów budowlanych do stosowania i obrotu w Polsce.

Powstanie Firmy zainspirowane zostało potrzebą producentów oraz importerów wyrobów w zakresie uzyskania na rynku niezbędnych informacji, czy pomocy technicznej w procedurach, związanych z dopuszczeniem wyrobów budowlanych do stosowania i obrotu w Polsce.

W zakresie potrzeb rynku wdrożyliśmy więc niezbędne usługi:
  • informacyjne, doradcze i szkoleniowe,
  • klasyfikacji wyrobów według PKWiU,
  • ustalania wymagań technicznych i prawnych oraz dobór bazy normatywnej dla wyrobów,
  • prowadzenia i nadzoru – z upoważnienia Klienta - procesów aprobacyjnych, badawczych i certyfikacyjnych wyrobów, aż do uzyskania dokumentów finalnych, oznakowania wyrobów i wprowadzenia ich do obrotu,
  • opracowania dokumentacji oraz pomocy we wdrożeniu systemów kontroli jakości produkcji i oceny zgodności tak u Producenta jak i Importera (SOZ),
  • opracowania dokumentacji oraz pomocy we wdrożeniu systemów zarządzania jakością wg normy EN ISO 9001.
Od 2001 roku poszerzyliśmy swoje usługi na inne grupy wyrobów: chemiczne, przemysłowe, narzędzia , maszyny i urządzenia, opakowania.

Od 2002 roku rozpoczęliśmy doradzać naszym Klientom w zakresie uzyskiwania pomocy finansowej, ze środków PHARE oraz programów krajowych, na usługi doradcze, badania, certyfikację oraz niezbędne inwestycje. Występując jednocześnie i uzyskując niezbędne akredytacje PARP na świadczone usługi doradcze w zakresie jakości i innowacji.

Od 2003 roku zaczęliśmy pomagać naszym Klientom w dostosowaniu firm do wymagań UE – szkolenia w zakresie wymagań Dyrektyw i prawodawstwa UE, opracowywanie i wdrażanie systemów Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP/FPC) oraz systemów zintegrowanych ISO/ZKP.

Od 2004 roku wprowadziliśmy dodatkowe usługi związane z ustaleniem wymagań oraz oznakowaniem wyrobów znakiem CE i ich wprowadzeniem do obrotu na rynku Wspólnoty, także przeprowadzeniem badań typu oraz wystawieniem deklaracji zgodności i oznakowaniem wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych. Wprowadziliśmy też doradztwo w zakresie uzyskiwania pomocy finansowej ze środków SPO WKP na usługi doradcze i niezbędne inwestycje, uzyskując jednocześnie niezbędne akredytacje PARP na świadczone usługi doradcze w zakresie jakości oraz wprowadzenia wyrobów na rynki UE.

Od 2005 roku poszerzyliśmy swoje usługi o opracowywanie kart charakterystyki i wzorów oznakowania wyrobów zaliczanych do preparatów chemicznych oraz opracowywania SIWZ. Rozpoczęliśmy także szkolenia firm zainteresowanych dostosowaniem wyrobów do wymagań Decyzji 2002/359/WE (Mandat 136) „Wyroby mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi”.

Na bieżąco analizujemy rynek oraz otoczenie normatywne i prawne, uaktualniając bazę danych oraz wprowadzając kolejny zakres usług oczekiwanych przez Klientów naszej firmy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Aktualności
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011


Witamy na naszej stronie internetowej!

Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania.


 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH