Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Ustalanie wymagań techniczno - prawnych dla wyrobów

Oferujemy:

Pomoc techniczną i doradczą przy ustaleniu klasyfikacji oraz wymagań technicznych i prawnych dla wyrobów, których spełnienie jest niezbędne przed ich wprowadzeniem do obrotu.

 

Wymagania:

Klasyfikacja oraz ustalenie wymagań technicznych i prawnych dla wyrobów jest niezbędne gdyż stanowi podstawę  ustalenia:

 • przynależnej stawki VAT,
 • zakresu  i metodyki  badań  typu,
 • zakresu  koniecznych  działań  zewnętrznych (aprobacji, badań typu, certyfikacji wyrobu  czy systemu ZKP),
 • konieczności zgłoszenia czy rejestracji wyrobu, np. wyrobu medycznego czy chemicznego, czy też uzyskania innych dokumentów związanych, np. kart charakterystyki czy atestów PZH,
 • formy i zakresu deklaracji zgodności,
 • wymaganego  oznakowania  i  opisu  wyrobu,
 • zakresu informacji dodatkowych  załączanych do wyrobu.

 

Działania te obejmują:

 • Klasyfikację  wyrobu wg PCN, PKWiU (obecnie także CAS),
 • Ustalenie Dyrektyw i wykonawczych aktów prawnych określających wymagania dla wyrobu, 
 • Ustalenie Mandatów Komisji UE związanych z wyrobem,
 • Ustalenie aktualnej normy wyrobu (lub jej braku) oraz aktualnego stanu norm związanych,
 • Ustalenie wymagań technicznych oraz prawnie przypisanego systemu atestacji zgodności wyrobów,
 • Opracowanie planu i metodyki działań wymaganych do wykonania przed dopuszczeniem wyrobu do obrotu.   

 

Ustalenie wymagań technicznych i prawnych jest podstawowym, najważniejszym i najtrudniejszym działaniem związanym z dopuszczeniem wyrobów do obrotu. Wymaga to nie tylko znajomości prawa gospodarczego, specjalistycznej wiedzy i doświadczenia ale przede wszystkim normatywnej bazy danych. O ile przepisy prawne i informacje o aktualnym stanie normalizacji można znaleźć w Internecie, to zestaw wymaganych norm trzeba mieć do wglądu. Do ustalenia wymagań dla jednego wyrobu, często wymagana jest analiza kilku norm wyrobów i kilkudziesięciu norm związanych.

Ponadto, wiele wyrobów podlega jednocześnie wymaganiom kilku Dyrektyw i wszystkie należy sprawdzić, gdyż spełnienie wymagań tylko jednej Dyrektywy nie upoważnia producenta czy importera do wprowadzania wyrobu do obrotu.

Wymaganą wiedzę i doświadczenie oraz dostęp do norm mają jednostki naukowo-badawcze, te jednak w większości specjalizują się w obrębie jednej dyrektywy, ponadto nie świadczą usług doradczych.

Firmy konsultingowe i doradcze w większości specjalizują się tylko w zakresie systemów zarządzania jakością, opierając się na założeniu, że producent ustalił i zna normatywne i prawne wymagania dla swoich wyrobów. Niestety, z wieloletniego doświadczenia wiemy, że jest to bardzo błędna teoria.

 

Brak prawidłowej klasyfikacji i ustalenia wymagań dla wyrobów jest więc przyczyną większości problemów producentów i importerów wyrobów, którzy o wszystkich wymaganiach dotyczących wyrobów wprowadzonych do obrotu, dowiadują się dopiero przy sprawach spornych czy podczas kontroli przez jednostki uprawnione, np. Inspekcja  Sanitarna, Handlowa czy WINB.

Aktualności
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011


Witamy na naszej stronie internetowej!

Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania.


 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH