Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego

Oferujemy:

Pomoc techniczną i doradczą przy opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz przeprowadzeniu przetargów na dostawy wyrobów i usług budowlanych.


Wymagania:

 

Wymagania w zakresie przetargów na dostawę wyrobów oraz usługi budowlane reguluje ustawa i przepisy związane:

  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 96 z 2004 r., poz. 959],
  • Rozporządzenie MI z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym [Dz. U. Nr 130, poz. 1389]
  • Rozporządzenie MI z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz. U. Nr 202, poz. 2072, Dz. U. Nr 75 z 2005, poz. 664].

Według wykładni UZP, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych lub program funkcjonalno-użytkowy, określone ww. Rozporządzenie wymusza okreslenie wymagań technicznych i prawnych dla zastosowania wyrobów oraz rozwiązań technologicznych.

 

Brak prawidłowego określenia zamówienia robót budowlanych w SIWZ jest przyczyna wielu oprotestowań SIWZ, tym bardziej, że protesty te mogą składać nie tylko oferenci, ale także organizacje pozarządowe, uprawnione z mocy ustawy.

Aktualności
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011


Witamy na naszej stronie internetowej!

Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania.


 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH