Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Projektowanie i wdrażanie systemu zarzadzania jakością, wg normy ISO 9001:2008

Oferujemy:

Opracowywanie dokumentacji i wdrożenie systemów ISO 9001, szczególnie systemów specjalistycznych i złożonych, tj. zintegrowanych z ZKP czy wymaganiami innej Dyrektywy, np. maszynowej. Systemy takie polecane są w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu wyroby importowane, a zdecydowanych na wdrożenie kompleksowego zarządzania jakością, zgodnie z normą EN ISO 9001:2008.

 

Wymagania:

Żeby nie  tworzyć dwóch czy kilku niezależnych  systemów w jednej firmie opracowuje się systemy  zintegrowane  tj  obejmujące  w jednej  dokumentacji  systemowej i Księdze Jakości wymagania  wielu  norm związanych. Powszechnie znane są systemy zintegrowane ISO 9001, ISO 14000 oraz ISO 18000. Systemy takie można jednak opracowywać w przypadku łączenia wielu niezależnych                        i specjalistycznych systemów jakości.

System zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001 jest systemem dobrowolnym i nie można jednostce narzucić jego wdrożenie. Dlatego też, Dyrektywa budowlana wprowadza dla producentów materiałach budowlanych niezależny, obowiązkowy system Zakładowej Kontroli Produkcji. Producentom, którzy decydują się na wdrożenie systemu zarządzania jakością, polecamy więc opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu ZKP oraz ISO 9001. System  ten  musi obejmować wymagania wszystkich specyfikacji technicznych dla wyrobów producenta oraz wymagania normy EN ISO 9001:2008. System taki może również obejmować wymagania normy ISO 18000 oraz ISO 14000, których elementy często obejmuje ZKP dla wyrobów i technologii ich produkcji.

Wymagania ogólne dotyczące systemów zarządzania jakością u producentów wyrobów budowlanych  dotyczą również producentów innych specjalistycznych grup wyrobów, np. maszyn, urządzeń ciśnieniowych czy wyrobów medycznych.

Inne Dyrektywy, np. maszynowa czy ciśnieniowa nie wprowadzają specjalistycznych systemów jakości produkcji lecz również ustalają obowiązkowe procedury oceny zgodności wyrobów, różne dla różnych grup asortymentowych wyrobów. Ponadto, ustalają wymagania w zakresie projektowania i dokumentacji technicznej wyrobów. Procedury te i wymagania można wdrożyć jako indywidualny Zakładowy System Kontroli Jakości lub jako dodatkowe elementy systemu zarządzania jakością zgodnego z EN ISO 9001. Normy związane z tymi dyrektywami często uzależniają zakres badań kontrolnych wyrobów od posiadania przez producenta certyfikatu ISO 9001.

Wymagania techniczne i prawne dla wyrobów producenta, oraz kontroli ich produkcji i oceny zgodności, powinny więc być ustalone przed opracowaniem dokumentacji i wdrożeniem systemu wg normy EN ISO 9001, której nowelizacja w 2008r wprowadziła obowiązek spełnienia „wymagań przepisów prawnych i innych, mających zastosowanie do wyrobu”.

Gdyby jednostki certyfikujące systemy jakości respektowały te wymagania to prawdopodobnie wiele  dokumentacji i zaprojektowanych systemów musiałoby ulec zmianie, jeszcze przed wydaniem certyfikatu, z korzyścią dla producenta i jego wyrobów. Niestety, wiele jednostek certyfikujących systemy jakości wg EN ISO 9001, nie zna i nie sprawdza tych wymagań, zakładając, że procedury kontrolne przyjęte przez producenta są zgodne z wymaganiami. Brak spełnienia tych wymagań powoduje konieczność uzupełnienia systemu a często zakres zmian jest tak duży, że praktycznie wymaga opracowania dokumentacji systemu od nowa i zmiany wielu już wdrożonych działań.

Gwarancją wdrożenia systemu jakości zgodnego z wymaganiami jest opracowanie go przez jednostkę specjalistyczną lub sprawdzenie opracowanego systemu jakości w jednostce certyfikującej akredytowanej czy notyfikowanej w zakresie wyrobów producenta, np. poprzez jego rejestrację, jeżeli obowiązkowa certyfikacja w tej jednostce nie jest wymagana.   

Aktualności
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011


Witamy na naszej stronie internetowej!

Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania.


 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH